Zápis dětí do 1. tříd - 2020/2021

V souladu s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně případné dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole. Zápisy proběhnou v souladu s právními předpisy v termínu dle školského zákona od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) stanovuje ředitel školy na celé toto období, tzn.
od 01.04.2020 do 30.04.2020. Veš­keré předchozí rezervace na stránkách zapisdozs.brno.cz rušíme.

Žádost o přijetí (popř. o odklad) naleznete a vyplníte na https://zapisdozs.brno.cz/

Žádost vyplňujte pečlivě, dbejte na správnost údajů ve shodě s rodným listem a správným uvedením místa trvalého pobytu zákonného zástupce i dítěte. Pro další komunikaci uvádějte telefonní číslo i e-mailovou adresu. Cizinci, uvádějte všechna jména dle rodného listu (ne přezdívky) a uveďte i pohlaví dítěte.

Důležité!

Žádost o odklad povinné školní docházky se vyřizuje na SPÁDOVÉ ŠKOLE.

Přihlášku je možné doručit do školy následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen obyčejný e-mail nebo scan)
3. vyplněnou, vytištěnou a podepsanou přihlášku poslat poštou na adresu školy, ZŠ Kneslova 28, 618 00 Brno
4. osobním podáním

Případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle 605 284 991 každý všední den od 8.00 do 16.00 hodin.

Soubory: