Zobrazit menu

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

(ŠKOLNÍ ŘÁD byl vydán v souladu s ustanoveními § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon)

ŠKOLNÍ ŘÁD byl projednán s pracovníky školy a s jeho obsahem byli seznámeni všichni žáci, jejich zákonní zástupci a zaměstnanci školy. Pro všechny dotčené je tento ŠKOLNÍ ŘÁD závazný. Tento aktualizovaný ŠKOLNÍ ŘÁD byl schválen, včetně pravidel pro hodnocení a klasifikaci žáků, školskou radou 14. 9. 2022.

Soubory: