Konzultační hodiny

1. Čas vyučujících vymezený pro jednání s rodiči

(jiná kontaktní doba je v rámci vyučovacího dne možná po předchozí domluvě)

Vyučující 1. stupně

Jméno den čas
Mgr. Zdeňka BEKROVÁ Čtvrtek 8.55 – 9.30
Mgr. Lucie DVOŘÁKOVÁ Středa 8.55 – 9.40
Mgr. Eva JANEČKOVÁ Pondělí 10.00 – 10.45
Mgr. Zuzana LUTEROVÁ Středa 12.35 – 13.20
Mgr. Gabriela SLÁMOVÁ Čtvrtek 12.00 – 13.00
Mgr. Barbora KUBEČKOVÁ Úterý 7.00 – 7.45
Mgr. Veronika ŽÁKOVÁ Čtvrtek 12.00 – 13.00

Vyučující 2. stupně

Jméno den čas
RNDr. Jana BLAHŮŠKOVÁ Čtvrtek 10.55 – 11.40
Mgr. Jarmila CIBULKOVÁ Středa 10.55 – 11.40
Mgr. Lucie DOLEŽALOVÁ, Ph.D. Úterý 10.55 – 11.40
Mgr. Hana GASPARICSOVÁ Středa 10.00 – 10.45
Mgr. Miroslava HORKÁ Úterý 12.45 – 13.30
Mgr. Milena JEŘÁBKOVÁ Pondělí 12.45 – 13.30
Mgr. Simona MARENČÁKOVÁ Středa 10.45 – 11.45
Mgr. Dana NIKOLIČOVÁ Úterý 11.55 – 12.30
Mgr. Kateřina POLANSKÁ Středa 8.55 – 9.40
Mgr. Petr PTÁČEK Úterý 10.45 – 11.30
Mgr. Vincenc SMĚTÁK Pondělí 10.55 – 11.40
Mgr. Ivana ŠLOSAROVÁ Čtvrtek 10.00 – 10.45

2. Časový rozvrh vyučování a přestávek

Vyučovací hodina Přestávka
0. hodina 7.00 – 7.45 hod. 7.45 – 8.00 hod.
1. hodina 8.00 – 8.45 hod. 8.45 – 8.55 hod.
2. hodina 8.55 – 9.40 hod. 9.40 – 10.00 hod.
3. hodina 10.00 – 10.45 hod. 10.45 – 10.55 hod.
4. hodina 10.55 – 11.40 hod. 11.40 – 11.50 hod.
5. hodina 11.50 – 12.35 hod. 12.35 – 12.45 hod.
6. hodina 12.45 – 13.30 hod. 13.30 – 13.35 hod.
7. hodina 13.35 – 14.20 hod. 14.20 – 14.30 hod.
8. hodina 14.30 – 15.15 hod. 15.15 – 15.25 hod.
9. hodina 15.25 – 16.10 hod.