Konzultační hodiny

1. Čas vyučujících vymezený pro jednání s rodiči

(jiná kontaktní doba je v rámci vyučovacího dne možná po předchozí domluvě)

Vyučující 1. stupně

Jméno den čas
Mgr. Zdeňka BEKROVÁ Pondělí 10.55 – 11.40
Mgr. Lucie DVOŘÁKOVÁ Středa 10.00 – 10.45
Mgr. Eva JANEČKOVÁ Úterý 10.00 – 10.45
Mgr. Michal JANKŮ Úterý 8.00 – 8.45
Mgr. Zuzana LUTEROVÁ Středa 11.50 – 12.35
Mgr. Gabriela SLÁMOVÁ Pondělí 9.00 – 9.45
Mgr. Veronika ŽÁKOVÁ Čtvrtek 10.00 – 10.45

Vyučující 2. stupně

Jméno den čas
RNDr. Jana BLAHŮŠKOVÁ Středa 11.50 – 12.35
Mgr. Jarmila CIBULKOVÁ Středa 10.00 – 10.45
Mgr. Eva DOLEŽELOVÁ Středa 10.45 – 11.30
Mgr. Hana GASPARICSOVÁ Středa 10.00 – 10.45
Bc. Sabina HANÁKOVÁ Středa 9.00 – 9.45
Mgr. Milena JEŘÁBKOVÁ Pondělí 10.00 – 10.45
Mgr. Simona MARENČÁKOVÁ Středa 12.40 – 13.25
Mgr. Dana NIKOLIČOVÁ Středa 10.55 – 11.40
Mgr. Petr PTÁČEK Pondělí 10.00 – 10.45
Mgr. Vincenc SMĚTÁK Úterý 10.55 – 11.40
Mgr. Ivana ŠLOSAROVÁ Úterý 10.55 – 11.40

2. Časový rozvrh vyučování a přestávek

Vyučovací hodina Přestávka
0. hodina 7.00 – 7.45 hod. 7.45 – 8.00 hod.
1. hodina 8.00 – 8.45 hod. 8.45 – 8.55 hod.
2. hodina 8.55 – 9.40 hod. 9.40 – 10.00 hod.
3. hodina 10.00 – 10.45 hod. 10.45 – 10.55 hod.
4. hodina 10.55 – 11.40 hod. 11.40 – 11.50 hod.
5. hodina 11.50 – 12.35 hod. 12.35 – 12.45 hod.
6. hodina 12.45 – 13.30 hod. 13.30 – 13.35 hod.
7. hodina 13.35 – 14.20 hod. 14.20 – 14.30 hod.
8. hodina 14.30 – 15.15 hod. 15.15 – 15.25 hod.
9. hodina 15.25 – 16.10 hod.