Zobrazit menu

Projekty

 • „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV“ více
 • „OP JAK – Labyrintem k poznání“ více
 • „NPO DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE – KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi cíl č. 172“ více
 • „NPO DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE – KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi cíl č. 173, 174“ více
 • „NPO – 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace“ ví­ce
 • „DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY“ více
 • „Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.“ /…kty/erasmus/
 • „Participativní rozpočet do škol“ více
 • "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II více
 • „Podpora předškolního a základního vzdělání ve městě Brně – CZ.02.3.61/0.0/0­.0/19_075/0013630“ ví­ce
 • „Příběhy našich sousedů“ https://skoly.pametnaroda.cz/
 • „Kroky k podpoře III“ více
 • „Kroky k podpoře II“ více
 • „Kroky k podpoře“ více
 • „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách v městě Brně“ více
 • "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně (MAP)“ více
 • „Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu“ více
 • „Fotoškola“ více
 • „Recyklohraní“ více
 • „EU peníze základním školám“ více
 • „Jsme lidé jedné Země“ spolufinancován ESF a MŠMT více
 • „Moje volba – moje budoucnost“ spolufinancován ESF (ukončen) více