Jsme lidé jedné ZeměOd nového roku probíhá na naší škole projekt: „Jsme lidé jedné Země“. Projekt vypracovala Organizace pro pomoc uprchlíkům (www.opu.cz) spolu s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu I., II. a IV. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu. Naše škola je prostřednictvím osmé třídy jednou z patnácti škol v České republice, které se do tohoto projektu zapojily. Během jednoho a půl roku nás navštíví osmkrát lektor Organizace pro pomoc uprchlíků (OPU), čtyřikrát na dvouhodinovou přednášku a čtyřikrát na čtyřhodinovou společně s lektorem-cizincem.
V úterý 26.1.2010 proběhla první návštěva lektora OPU, která byla zaměřena na lidská práva. Během dvou vyučovacích hodin byly žákům vysvětleny také termíny jako např. uprchlík, exil, atd. Na konci si vyzkoušeli, jaké to je, když jsou vyloučeni ze skupiny a společným zvedáním „prutu“ svoji týmovou spolupráci.
Ve čtvrtek 28.1. testovali e-learning zaměřený na Vietnam.

Mgr. Zdeněk Koráb