Kontakty

Adresa

Základní škola Kneslova 28, 618 00 BRNO

Ředitel školy

Mgr. Miroslav HRDLÍK (Př – Tv)

548 531 575
548 425 710
+420 603 214 455
 reditel@zskneslova.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Vladimír MINAŘÍK (1. st. – Aj)

548 425 713
+420 603 886 212
 zastupce@zskneslova.cz

Výchovný poradce

Mgr. Ivana ŠLOSAROVÁ (Fj – D)

548 425 714
+420 703 142 558
vychovny.poradce@zskneslova.cz
Úřední hodiny pro styk s veřejností: úterý 9.00 – 9.45 hodin (nebo kdykoliv po předchozí tel. domluvě)

Vyučující 1. stupně

Jméno e-mail
Mgr. Zdeňka BEKROVÁ bekrova.zdenka@zskneslova.cz
Mgr. Lucie DVOŘÁKOVÁ dvorakova.lucie@zskneslova.cz
Mgr. Eva JANEČKOVÁ janeckova.eva@zskneslova.cz
Mgr. Michal JANKŮ janku.michal@zskneslova.cz
Mgr. Zuzana LUTEROVÁ luterova.zuzana@zskneslova.cz
Mgr. Gabriela SLÁMOVÁ slamova.gabriela@zskneslova.cz
Mgr. Veronika ŽÁKOVÁ zakova.veronika@zskneslova.cz

Vyučující 2. stupně

Jméno vyučovaný předmět e-mail
RNDr. Jana BLAHŮŠKOVÁ (M – F) blahuskova.jana@zskneslova.cz
Mgr. Jarmila CIBULKOVÁ (M – Chp -Ov) cibulkova.jarmila@zskneslova.cz
Mgr. Eva DOLEŽELOVÁ (Čj – D) dolezelova.eva@zskneslova.cz
Mgr. Hana GASPARICSOVÁ (Z – Tv -Fj -Vv) gasparicsova.hana@zskneslova.cz
Bc. Sabina HANÁKOVÁ (Čj) hanakova.sabina@zskneslova.cz
Mgr. Milena JEŘÁBKOVÁ (D – Z – Ov – Vv – Tv) jerabkova.milena@zskneslova.cz
Mgr. Simona MARENČÁKOVÁ (Aj – Vz – Vv – Pč) (šk. metodik prevence) marencakova.simona@zskneslova.cz
Mgr. Dana NIKOLIČOVÁ (Aj) nikolicova.dana@zskneslova.cz
Kristýna NIKOLIČOVÁ (Nj) nikolicova.kristyna@zskneslova.cz
Mgr. Petr PTÁČEK (Př – Ch – Ov – Pč) ptacek.petr@zskneslova.cz
Mgr. Vincenc SMĚTÁK (F – Inf) (správce a metodik informačních technologií) smetak.vincenc@zskneslova.cz
Mgr. Ivana ŠLOSAROVÁ (Fj – D – Hv – Vv – Pč)(výchovný poradce) slosarova.ivana@zskneslova.cz
Mgr. Lenka VOVSOVÁ (Vv) vovsova.lenka@zskneslova.cz

Školní speciální pedagog

Jméno e-mail
Mgr. Kateřina Polanská polanska.katerina@zskneslova.cz

Školní družina

Jméno e-mail
  548425719  
Vladimíra KYSELOVÁ – vedoucí ŠD +420 731 658 552 kyselova.vladimira@zskneslova.cz
Marcela BRYNZOVÁ +420 731 658 551 brynzova.marcela@zskneslova.cz
Marie MELICHÁRKOVÁ melicharkova.marie@zskneslova.cz
Ing. Lenka MALČÍKOVÁ malcikova.lenka@zskneslova.cz

Asistenti

Jméno Třída Kontakt
Mgr. Eva BARTOŠOVÁ VI. B bartosova.eva@zskneslova.cz
Ing. Lenka MALČÍKOVÁ V. tř. malcikova.lenka@zskneslova.cz
Kristýna NIKOLIČOVÁ VIII. tř. nikolicova.kristyna@zskneslova.cz
Andrea POLÁČKOVÁ II. B polackova.andrea@zskneslova.cz
Mgr. Eva RÁDLOVÁ IV. A radlova.eva@zskneslova.cz
DiS. Lucie SEDLÁČKOVÁ IV. B sedlackova.lucie@zskneslova.cz
Mgr. Elina VOITKOVSKAIA VI. B voitkovskaia.elina@zskneslova.cz
Mgr. Lenka VOVSOVÁ VII. A vovsova.lenka@zskneslova.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 
725654319 gdpr@jkccounting.cz

Školní jídelna

Jméno
Hana WETTEROVÁ – vedoucí školní jídelny 548425715, jidelna@zskneslova.cz  
  úřední hodiny: pondělí, středa: 7.00 – 12.00  
Drahomíra NOVÁKOVÁ – hlavní kuchařka
Jana DOLEŽALOVÁ
Simona LAČŇÁKOVÁ
Zuzana SUCHÁNKOVÁ
Věra ZBOŘILOVÁ

Provozní zaměstnanci

Jméno telefon e-mail
Martina MINAŘÍKOVÁ – hospodářka školy 548425712, +420 605 284 991 minarikova.martina@zskneslova.cz
Petr FLENDROVSKÝ – školník, správce sportovního areálu +420 605 701 812, 548425717
Monika BRABCOVÁ – uklízečka
Petra KARAFIÁTOVÁ – uklízečka
Růžena KRIŠTOFOVÁ – uklízečka