Bezpečně nejen na kole

V lednu navštívila naše V. třída dvouhodinový projekt, jehož cílem bylo zopakování a prohloubení znalostí, týkající se jízdy cyklistů a obecně účastníků silničního provozu, kteří se pohybují na kolečkových bruslích nebo jiných zařízeních, např. skateboardu nebo koloběžce. Důležitou součástí besedy byla i problematika používání ochranných a reflexních pomůcek pro zvýšení bezpečí a prevence úrazů. V závěru došlo i na zodpovídání dotazů k celé problematice silničního provozu.

Simona Marenčáková