Ekolog. výukový program: Do obory za zvířátky (2. B)

Ekolog. výukový program: Do obory za zvířátky (2. B)

17. 5. se naše třída přepravila na zastávku autobusu MHD Kohoutovice – hájenka, kde na nás čekala paní lektorka z ekolog. centra Lipka. Kvůli nepříznivému počasí se bohužel dostavilo pouze devět žáků. I přes nepřízeň počasí byl program velice pestrý a poutavý.

Oborou Holedná nás provedl také Markazínek – sele divočáka. Spolu s ním děti zažily setkání s dalšími lesními obyvateli. Hravě se naučily rozlišovat vysokou zvěř podle paroží, zjistily kolik měří a jak krmí své mládě strakapoud. Do krabičkových lup děti lovily lesní bezobratlé živočichy. Nakonec nás všechny čekalo pozorování divokých prasat.

Poštěstilo se nám také zahlédnout několik daňků a pozorovat živého strakapouda. Do školy jsme se navrátili kolem oběda.

Hanáková, Dvořáková