Pevnost Kneslova III

Naše škola je zapojena do operačního programu J. A. Komenský = OP JAK. Díky tomuto programu probíhá v osmých třídách pravidelně pondělní aktivita. A Den Země byl den D i pro třídu 8.A. Ta si pod vedením p. uč. Cibulkové připravila dnes už legendární bojovku Pevnost Kneslova. Do boje za získání pokladu pevnosti se postavili žáci od 5. do 9.třídy.

V prvním kole je čekalo 10 stanovišť (Opičí dráha, Otec Fura, Slepá mapa, Tajné písmo, Věž z kostek, Tajemství šatny, Šifry, Stereogram, Střelba, Najdi po hmatu). Tam žáci sbírali klíče. Všem třídám se podařilo alespoň 7 klíčů získat.

V druhém kole bylo připraveno 7 stanovišť. Na těch bylo úkolem získat slova=indicie. Tyto indicie měly žáky navést k uhodnutí hesla. Někteří dlouho nevěděli, ale nakonec to klaplo a všechny třídy si odnesly poklad pevnosti Kneslova.

Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří mi s organizací pomohli a hlavně třídě 8.A. Byla radost s nimi pracovat.

Jarmila Cibulková

(Uhodnete heslo pevnosti? čeština, zuby, bota, sníh, kočka, tchýně, had, Rolling Stones, zlo, malina)