Testy pro žáky 2019

V letošním školním roce 2019/2020 mají žáci naší školy opět možnost využít nabídky testů a procvičování v prostředí portálu www.proskoly.cz. V nabídce jsou testy pro nejmenší, testy dětských schopností, paměťové testy, testy z cizího jazyka, čtenářská gramotnost, plošné testy na nečisto, dopravní výchova, český jazyk, mimořádné události, testy volby povolání. Dále oblast testů specifické poruchy učení což je ucelený soubor rozšiřujících materiálů pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení a nově Fake news – testy. Pro přihlášení získají všichni žáci přístupové údaje a stačí se jen přihlásit.
POZOR! U loginu vždy pište dolní podtržítko mezi číslem a textem.

Ukázka: 25641_khla.

Věřím, že touto cestou žáci získají cenné informace a vědomosti.

Mgr. Vincenc Směták