Zeměpisné praktikum 8. A

Se třídou 8. A jsme v rámci zeměpisných praktik navštívili festival Jeden svět a udělali si výlet do Znojma. Na festival Jeden svět jsme od školy vyrazili pěšky. Cílem byl Sál Břetislava Bakaly u Bílého domu. Cestou jsme prošli Černovicemi k řece Svitavě, odkud jsme zamířili k bývalým továrním budovám bratří Schoellerů. Naproti těmto budovám stojí bývalá káznice na Cejlu, která zde sloužila již od 18. století. Cesta vedla dál přes obchodní centrum IBC, po lávce do parku u Janáčkova divadla a nakonec centrem města se zastávkou na občerstvení. Na festivalu jsme potom zhlédli film o výrobě mobilních telefonů u subdodavatelských firem v Číně s dopady na životní prostředí.
Těsně před prázdninami jsme ve velkém teple navštívili Znojmo a především Národní park Podyjí. Cestu do Znojma a zpět jsme absolvovali linkovým autobusem. Během cesty bylo živo, všichni se spolu bavili. Ve Znojmě jsme vystoupili a celkem rychle prošli od nádraží přes Masarykovo náměstí k vyhlídce u kostela sv. Mikuláše. Odtud jsme si prohlédli malou část naší plánované cesty, na kterou jsme hned vyrazili. Po cestě na Seasfieldův kámen jsme se osvěžili zmrzlinou a dokoupili zásoby pitné vody, která byla vzhledem k horkému počasí nezbytná. První třetina cesty byla na sluníčku, další dvě třetiny vedli lesem NP Podyjí, kde bylo přece jen trochu menší horko. U Sealsfieldova kamene, kde je nádherná vyhlídka do údolí, kterým protéká řeka Dyje, jsme si dali tři čtvrtě hodinovou přestávku. Poslední třetina cesty vedla kolem vodní nádrže Znojmo, ve které je zakázáno se koupat. Ve Znojmě, u řeky Dyje jsme si dali další asi hodinovou pauzu. Osvěžili jsme si nohy v řece, objednali si točenou žlutou limonádu a se zbytky posledních sil, jelikož odpočinek nás unavil, jsme vyšli zpátky do města k rotundě sv. Kateřiny. Další cesta vedla k autobusovému nádraží, kde jsme akorát stihli expres do Brna. Celou zpáteční cestu se snad všichni propadli do spánku. Snad se jim zdálo o pěkných místech a zajímavých zážitcích.

Mgr. Zdeněk Koráb