Zobrazit menu

Školní družina

Informace o školní družině

Důležité informace k zápisu a zahájení provozu školní družiny

Případní další zájemci mohou být přijati po dohodě s vedoucí vychovatelkou. Zápisní lístek ŠD ke stažení

Organizace školního roku 2023/2024 ve ŠD

1. Oddělení školní družiny

Oddělení Vychovatelka Třídy
I. Marcela BRYNZOVÁ II.A, IV.A
II. Marie MELICHÁRKOVÁ I.A, I.B
III. Bc. Magdalena KLÍMOVÁ II.B, IV. B, V. B
IV. Mgr. Barbora KUBEČKOVÁ III. A, V. A

2. Časový rozvrh provozu ŠD

  Ranní družina Odpolední družina Oddělení I.-IV.
Pondělí 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Úterý 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Středa 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Čtvrtek 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Pátek 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Vyzvedávání a odchody dětí jsou možné v těchto časech
po obědě, dále ve
13.00 hod
14.00 hod
15.00 hod
15.30 hod
16.00 hod
16.30 hod
Prosíme o dodržování uvedených časů.
  • Do ranní družiny je příchod účastníků ŠD do 7.30 hod.
  • Z organizačních důvodů je vhodné vyzvedávat si účastníky ŠD do 14.00 a poté až po 15.00 (14.00 – 15.00 pobyt na školním hřišti).
  • Po 15.00 hod. dochází ve ŠD ke sloučení všech oddělení. Toto oddělení zajišťuje provoz až do 16.30 hod.

    Školné ŠD – úplata na částečnou úhradu neinvestičních nákladů a provozu ŠD

  • Úplata je stanovena podle vyhlášky o zájmovém vzdělávání ze dne 09.02.2005, Sb. zák. č. 74/2005 §14.
  • Příspěvek na jedno dítě umístěné ve školní družině činí 250 Kč na jeden měsíc a na základě dohody s vedením ZŠ uhradí rodiče:
  • 1000 Kč za období září – prosinec příslušného školního roku do 15.09.
  • 1500 Kč za období leden – červen příslušného školního roku do 15.01.
  • Účastník ŠD, který navštěvuje pouze ranní ŠD, platí polovinu dané částky t. j. 125 Kč měsíčně.

Soubory: