Vánoční zpívání

V čase předvánočním vystoupili naši žáci na náměstí Svobody s krátkým pásmem koled. Velké poděkování patří všem dívkám a chlapci z 1.– 5. tříd, kteří se odvážně postavili před mikrofon a zazpívali krásné koledy všem lidem pro radost.

Mgr. Eva Janečková