Moravská galerie

V pondělí je v Moravské galerii zavírací den. To ale neplatilo pro třídu 8.B.
Byl zde pro nás nachystaný výukový program Strom může být modrý nebo červený. Program byl zaměřený na moderní malířské umění. V galerii jsme si mohli prohlédnout díla známých českých umělců. Mezi nejznámější patří Josef Čapek. Dozvěděli jsme se o tom, proč autoři přešli od realistické malby k malbě výrazové, jaké barvy a proč používali.
Program byl zajímavý a to nejlepší bylo nakonec. Tobogán mezi patry Moravské galerie.

Mgr. Jarmila Cibulková