MasopustVe čtvrtek 23. 2. 2017 proběhl na naší škole projektový den „Masopust". Cílem projektu bylo dětem přiblížit tento lidový svátek, jehož tradice v dnešní době přežívá převážně na vesnicích, ve městech je téměř zapomenuta.
Žáci VII. B představili ostatním třídám formou přednášky jednotlivé části Masopustu. Každý maškarní průvod začíná žádostí starosty obce o povolení průvodu maškar obcí. Naši žáci také žádali pana ředitele o povolení konání průvodu v naší škole. Natočili žádost na video, které potom pouštěli na úvod všem návštěvníkům přednášky. Dále žákům přiblížili historii Masopustu, dny, kdy se slaví, pranostiky, které se vztahují k masopustnímu úterý, tradiční zvyky, písně, říkadla a pokrmy. V našem průvodu se objevily masky: Žid, Šakal, Captain America, Bob Marley, Čarodějnice, Deathstroke, Kakashi Hatake a další oblíbené postavy žáků VII. B.
V praktické části projektu nasmažila sedmička pro všechny zúčastněné výborné koblihy. V závěru přednášky se konal soud s kobylou, kterou žáci také sami vyrobili. V jejích útrobách byly ukryty bonbóny, které se po „zabití“ kobyly Rasem/Šakalem vyvalily ven a žákyně VII. B je rozdávaly při odchodu jako pozornost ostatním dětem.
Sedmáci absolvovali celé představení celkem 7×, za což jim patří velký obdiv a dík.

Mgr. Miroslava Horká