Pevnost poznání a vánoční trhy Olomouc

Ve středu 20. prosince jsme vyrazili do olomoucké Pevnosti poznání. Jedná se o areál kasáren z období Marie Terezie, které velice citlivě zrekonstruovala a provozuje Univerzita Palackého v Olomouci jako interaktivní muzeum vědy. Pro nás byl připravený program „Matematické hádanky a rébusy“ a prohlídka celé pevnosti.
Myslím, že každý si přišel na své. Muzeum se věnuje těmto oblastem: dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, matematika.
V poledne jsme se přesunuli na vánoční trhy na Horním a Dolním náměstí.
Nasáli jsme vánoční atmosféru a pak už tramvají a vlakem zpět do Brna.

Mgr. Jarmila Cibulková, Mgr. Ladislav Majer