Ředitelské volno

Vážení rodiče,
v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozně technických a organizačních důvodů Ředitelské volno v pátek 18. listopadu 2016

  • Školní družina bude mimo provoz.
  • Školní jídelna nebude v provozu.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

Děkujeme za pochopení.